Kontakty

Adresa

Odbor podnikateľského prostredia
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Email

Telefón

FAX

+421-2-4333 7827

Adresa

Republiková únia zamestnávateľov 
Digital Park II, Einsteinova 23 
851 01 Bratislava 5

Email

Telefón

FAX

+421-2-3301 4690

Napíšte nám...