Zrušiť povinnosť účtovnej uzávierky pre SZČO - len daňové priznanie

Vyriešený
Opis problému: 

Keď porovnam 2 príbuzenské možnosti zarábania penazí: Zamestnanec - sám si urobí alebo jeho zamestnavateľ mu za neho urobí daňové priznanie po skončení a odrobení si celého roka.
SZCO - či už živnostníci, alebo podnikajúceho osoby podla ineho než živnostenského zákona by mali tiež si sami urobiť ďaňové priznanie, keďže si sami zarábajú a zaplatiť daň. Čiže také väčšie papierovačky, ktoré sa dajú zvladnuť akému koľvek pracovníkovy na stavbe, čo pracuje na živnosť. Keď musí ale robiť aj výkazy o príjmoch, výdavkoch...to už buď si musí zaplatiť niekoho aby mu to spracoval, alebo si kúpiť nejaké účtovné programy.

Návrh riešenia: 

Ak by sa to celé zrušilo a nemuselo sa to dávať DÚ, vela by to zjednodušilo administratívu. SZCO aj tak mesacne dosť platia na odvodoch a potom za rok aj daň. ČIže stačí len každý rok si mať kopiu svojho danového priznania aj s fakturami ci blockami v šanoné a to je vsetko.
A každý živnostník po roku či dvoch vie povedať, či sa mu to oplatí robiť alebo nie.

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Poznámka: 
Stanovisko MF SR (16.6.2015) "Podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákon upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu, ktorým je § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba – podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve alebo daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov za podmienok ustanovených zákonom o dani z príjmov. Ak je pre fyzickú osobu – podnikateľa výhodné a pre daňové účely postačujúce vedenie daňovej evidencie vzhľadom na rozsah činnosti fyzickej osoby – podnikateľa, nemusí viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve. Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie fyzická osoba - podnikateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve (nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy). Ak sa fyzická osoba - podnikateľ rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nie je možné, aby časť zdaňovacieho obdobia bolo vedené účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia vedená daňová evidencia."

Komentáre

Aj v súčasnosti ak SZČO nezamestnáva zamestnanca a má obrat do 170 000,- Eur môže viesť tzv. daňovú evidenciu miesto účtovníctva, Nie je vedený ako účtovná jednotka a k daňovému priznaniu neprikladá výkazy.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
desať mínus deväť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.