Ten point plan for EU Smart regulation

V pondelok 19. novembra 2012 bola zaslaná Európskej komisii (EK) iniciatíva Desať bodový plán pre Európsku úniu v oblasti inteligentnej regulácie (Ten point plan for EU Smart regulation), ktorú vytvorilo niekoľko členských štátov ako reakciu na neuspokojivé vyhodnotenie verejnej konzultácie EK k materiálu Konzultácia zainteresovaných strán o inteligentnej regulácii v EÚ, ktorá prebehla v mesiacoch jún – september 2012.

Iniciatíva víta nedávne aktivity EK v oblasti znižovania administratívnej záťaže najmä pre malé a stredné podniky, ale zároveň vyzýva EK, aby sa v pripravovanom materiáli o Inteligentnej regulácii EK zaviazala k ambicióznejším plánom, ako pokročiť v tejto oblasti, ktorá tvorí súčasť európskej agendy pre rast a konkurencieschopnosť.
 
Britský štátny tajomník pre oblasť podnikania a inovácií Vince Cable sa pre The Telegraph vyjadril, že regulácie ukladané Bruselom pôsobia ako brzdy na rast a touto iniciatívou dávame EK jasne najavo, že chceme, aby EÚ pri regulovaní využívala viac zdravý rozum a podporovala podnikanie namiesto toho aby mu bránila. (Lift the weight of red tape, Vince Cable and allies urge Brussels)
 
Iniciatíva preto odporúča EK zamerať sa nielen na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľských subjektov, ale na celkové zaťaženia vyplývajúce z regulácií a v spolupráci s podnikmi a členskými krajinami pripraviť plán na jeho zníženie v nasledujúcich dvoch rokoch. Pri prijímaní novej legislatívy by sa EK mala snažiť kompenzovať záťaž vyplývajúcu z nových legislatívnych návrhov odstraňovaním záťaže z už prijatých predpisov na základe tzv. prístupu one-in, one-out resp. one-in, two-out, tak aby celková ročná bilancia nákladov pre podnikateľov bola blízka alebo rovná nule. Iniciatíva tiež výzva k publikovaniu celkových nákladov nových legislatívnych návrhov EK pre podnikateľské subjekty na ročnej báze, posilnenie postavenia Rady pre hodnotenie vplyvov (IAB – Impact Assessment Board) pri posudzovaní vplyvov legislatívnych návrhov EK, či dôraznejšiemu posudzovaniu alternatívnych riešení, najmä počas konzultácií.
 
Iniciatívu podporili ministri z 13 krajín, vrátane Slovenskej republiky reprezentovanej ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským. Ďalšími krajinami, ktoré sa k spomínanej iniciatíve pripojili sú Bulharsko, Česká Republika, Estónsko, Holandsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Veľká Británia.

 

Komentáre

To by ma naozaj zaujimalo, preco je titulok kompletne v anglictine, ked sme na "slovenskom" portali "businessfriendly.sk". Ale ked sa pozriem na hlavnu domenu, tak je mi jasne, ze na Slovensku po Slovensky.

Ak dobre rozumiem,vy vtom mate sarost,ze kto v akom jazyku rozprava.Kde vy zijete?Na marsu?

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.