Zverejňovanie a ukladanie listín (účtovná závierka, ročná správa)

Vyriešený
Opis problému: 

Zverejňovanie údajov z účtovnej závierky do zbierky listín a v Obchodnom vestníku (za poplatok) a taktiež predkladanie týchto dokladov Daňovému úradu predstavuje trojnásobnú robotu. Navyše ročná správa, ktorej súčasťou je účtovná závierka, sa tiež musí zverejňovať v zbierke listín a taktiež niekde na internetových stránkach.

Návrh riešenia: 

Vytvoriť jednoný register na predkladnie účtovných závierok pre všetky štátne i neštátne inštitúcie a tým zrušiť povinnosť predkladať účtovnú závierku rôznym zložkám štátnej správy.
Zrušiť povinnosť ukladať Ročnú správu v Zbierke listín, nakoľko existuje povinnosť ju zverejniť na web stránkach spoločnosti.

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Stanovisko MF SR, 8.8.2013: Legislatívne predpoklady na zriadenie Registra účtovných závierok boli prijaté zákonom č. 547/2011 Z. z. (§ 23 až 23c), v súčasnosti je register v testovacej prevádzke a je dostupný na webovom sídle www.registeruz.sk. Register začne svoju prevádzku a bude plne funkčný od 1. januára 2014. Po tomto dátume budú účtovné jednotky ukladať účtovnú závierku iba raz, spravidla ako prílohu daňového priznania a povinnosť uloženia účtovnej závierky v zbierke listín za účtovné jednotky splní správca registra. Zverejňovanie v Obchodnom vestníku bude nahradené zverejnením v registri účtovných zvierok.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
desať mínus osem =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.