Výška daňovej licencie

Zamietnutý
Opis problému: 

V poslednom čase nás udivuje nové riešenie výpadku daňových príjmov štátu prezentované pánom ministrom financií, a to plánované zavedenie Daňových licencií. Ich výška je likvidačná pre množstvo malých firiem, ktoré dávajú prácu minimálne svojim konateľom a spoločníkom, v lepšom prípade aj iným zamestnancov. Keď im nevyjde už na vysoký zisk, dáme im zaplatiť licenciu 480 alebo 960 eur. Toto nebude mať negatívny dopad len na stratové firmy, ale aj na tie, ktoré vytvoria zisk menší ako 4.363 eur, kedy daň (pri sadzbe 22%) je vyššia než cena licencie platiteľa. Pritom nezmyselne delíme SRO na platiteľov a neplatiteľov, akoby každý platiteľ DPH bol dvojnásobný podvodník v porovnaní s neplatiteľom. Daňové licencie obhajujeme platením za služby štátu, pričom rovnakú povinnosť nedávame aj živnostníkom, hoci sú tiež malými platiteľmi DPH, ktorí tiež "zamestnávajú" daňových úradníkov. Platiteľom DPH sme ocenili licenciu na dvojnásobnú cenu. Zabudli sme však povedať, že platitelia DPH od 1.1.2014 budú musieť podávať všetky daňové priznania elektronicky, takže ich podiel na zamestnávaní správy štátu bude menší (=lacnejší) než je u neplatiteľa.
Chceme sa stať svetovými, porovnávame sa s inými štátmi, vzorom je nám Rakúsko. Tak potom prečo aj u nás nie je cena najnižšej licencie vo výške 5% z minimálneho základného imania, čo by bolo 250 eur?! Pritom rakúske platy sú niekoľkonásobne vyššie než platy slovenských úradníkov, nemajú tak vysokú nezamestnanosť ako je v SR, takže sa u nich pravdepodobne nezakladá tak veľa SRO, aby si ľudia právne zastrešili svoje podnikanie. Štát by mal pomáhať riešiť nezamestnanosť. Ale robí to len v prípadoch veľkých firiem, ktorým dáva investičné stimuly, pričom tie sú na jedno vytvorené miesto výrazne vyššie než je cena licencií SRO. Po zavedení licencií bude asi pre štát "lepšie", keď tieto malé firmy zaniknú, ľudia sa zaevidujú na úradoch práce, štát nedostane od nich žiadne dane ani odvody, ale naopak odvody do ZP za nezamestnaného bude musieť zaplatiť štát. Prípadne budú tieto pôvodné SRO podnikať načierno. Začali sme boj s neregistrovanými tržbami cez ERP a ideme urobiť opačný krok v boji proti čiernym obchodom zavedením licencií.
Ak už musíme zaviesť daňové licencie, nech je ich cena stanovená tak, aby licencie neboli likvidačné. Nedeľme SRO na platiteľov a neplatiteľov, stanovme nižšie spodnú hranicu, dajme viac stupníc a percento dajme maximálne podľa vzoru Rakúska.
 
 

Návrh riešenia: 

V nadväznosti na vyššie uvedené som sa dopracoval k tomuto návrhu:
1/ Licencie (pre platiteľov aj neplatiteľov rovnako)
s obratom do 1.500 eur - cena  100 eur (=6,66% z obratu),
obrat do 10.000 eur - cena 250 eur (=2,5% z obratu; =5% zo základného imania 5.000 eur, % podľa vzoru Rakúska),
obrat do 50.000 eur (=približná hranica pre povinnú registráciu DPH) - cena licencie 500 eur (=1 %),
obrat do 500.000 eur - cena licencie 1.500 eur (=0,3 %)
obrat nad 500.000 eur - pôvodne navrhovaná cena 2.880 eur.
2/ Okrem zmeny cien licencií treba zvýšiť počet rokov, počas ktorých sa môže odpočítať daňová licencia od daňovej povinnosti. Keď daňové straty sa môžu umorovať 7 rokov, nech sa aj daňové licencie dajú odpočítavať 7 rokov. Lebo 3 roky nestačia! Máme tu krízu, takže stratené príjmy sa tak rýchlo nevrátia na úroveň roka 2008 a taktiež z dôvodu, že odpisovanie investície trvá najmenej 4 roky (čo je v podstate len v prípade áut, počítačov), ale v prípade strojov je to minimálne 6 rokov a viac!
 

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
Stanovisko MF SR (06.07.2015) - výška daňovej licencie je stanovená podľa ročného obratu a podľa toho, či daňovník je platiteľom DPH; aj keď platiteľ DPH je povinný podávať daňové priznanie elektronicky, správa platiteľa DPH predstavuje pre správcu dane oveľa viac činností ako správa neplatiteľa DPH, - počet rokov, počas ktorých je možné daňovú licenciu započítať na daňovú povinnosť je primeraný počtu rokov, počas ktorých je možné umoriť daňovú stratu z predchádzajúcich rokov (daňovú stratu od 01.01.2014 nie je možné umorovať počas 7, ale počas 4 rokov od jej vykázania)

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
štyri krát tri =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.