zrusit povinnost registracie informačných systémov e-shopov a poplatku

Vyriešený
Opis problému: 

Všetci majitelia e-shopov museli do konca roka 2013 byť zaregistrovaný na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Každý e-shop manipulujúci s osobnými údajmi (či už pri registrácii do internetového obchodu alebo pri registrácii k odberu noviniek mailom) zaregistrovaný na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky? Je v tom hrozny zmatok a nevraviac o dalsich poplatoch dalsia rana pre podnikatelov.
Myslím, že všetci čo tieto údaje potrebujú hlavne pre dodanie a fakturáciu, by nemali byť do toho zaradený. Nakoľko ich nepotrebujeme vyslovene pre seba a nám to z hľadiska fakturovania prikazuje zákon ako zákazníkovi, že uvedené údaje sú pravdivé /bol by asi blbec keby nie ak chce mať tovar doručený/.
No čo sa týka tej registrácie neviem, ten zákon nie je jednoznačný a nie je ani jednoznačne vymedzené, čo je to "osobný údaj" bavil som sa o tom s viacerými právnikmi, majitelmi eshopov, ktorí na mňa vypúlili oči, že čo to je za hlúposť a vraj, to že Vám dá niekto adresu a meno na to aby ste mu poslali tovar, nie je osobný údaj a jeho spracovanie a všetky info na úrade sú dezinformácie, tak som z toho jeleň...ale v komentári k zákonu o ochr. osobných údajov sa dočítate, že osobný údaj je údaj, ktorý nezamenitelne identifikuje osobu ...a to adresa a meno nie sú...iná vec by bola keby ste zhromažďovali rodné čísla. Toť môj postreh a názory iných.
A vzhľadom na vyššie uvedené, že kde všade sú dnes naše údaje zverejnené má táto ochrana asi nulový význam /malo sa to prísnejšie riešiť všade tam kde pracujú s rodným číslom, číslom OP a inými významnejšími údajmi/. V prvom rade si musí každý som za seba rozmyslieť kde svoje údaje zverejní ak si odmyslíme situácie kde musí.
Informačný systém osobných údajov e – shop podlieha registračnej povinnosti na základe § 34 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak prevádzkovateľ nemá písomne poverenú zodpovednú osobu, v takom prípade je potrebné o ňom viesť iba evidenciu. Evidenčný list prevádzkovateľ úradu nezasiela, necháva si ho u seba.

Návrh riešenia: 

Jasne zadefinovat ze sa to tyka iba e-shopov u ktorzch je potrebna registracia do internetového obchodu alebo pri registrácii k odberu noviniek mailom. povinnost odvijajuca sa od poctu zamstnancov viac ako 20 a obratu nad 50.000. Nech sa to hlavne vyjasni

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov
Poznámka: 
Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov (30.6.2015): Osobným údajom je v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) každý údaj, na základe ktorého je možné fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať. Meno, priezvisko a adresa sú považované za osobné údaje, nakoľko na ich základe je jednotlivec jednoznačne identifikovateľný (čo je samozrejme nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, ktorých je dotknutá osoba účastníkom). Informačný systém, v ktorom sú systematicky spracúvané vyššie uvedené údaje preto je informačným systémom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Povinnosť oznámiť informačný systém osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa vzťahuje na každý informačný systém osobných údajov, v ktorom sú osobné údaje systematicky spracúvané aspoň čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (tzn. nevzťahuje sa na výlučne listinnú formu spracúvania) a nemožno aplikovať § 34 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov, ktorý ustanovuje výnimky z tejto povinnosti. Nakoľko spracúvanie osobných údajov „e-shopmi“ na účely spracúvania agendy zákazníkov alebo agendy marketingu nie je upravené osobitným zákonom, jedinou možnou výnimkou z tejto povinnosti je poverenie zodpovednej osoby. Poverenie zodpovednej osoby je pritom výlučne na prevádzkovateľovi, nie je to jeho povinnosť. Príkladný zoznam informačných systémov osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť je dostupný na tomto odkaze https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prikladny-zoznam-informacnych-systemov-osobnych-udajov-na-ktore-sa-vztahuje-oznamovacia Oznamovaciu povinnosť možno splniť prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webovom sídle úradu na tomto odkaze https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/oznamovanie-informacnych-systemov alebo vyplnením a zaslaním vzoru oznámenia informačného systému osobných údajov dostupného tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/153

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
štyri krát päť =
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.