Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov požaduje neprimerane drahé a administratívne náročné opatrenia, v praxi často bez reálneho prínosu.

Vyriešený
Opis problému: 

Príklad z praxe:
- Za informacny system s osobnymi udajmi sa povazuje napr. aj tabulka vo formate xls , ktora sluzi na povinne zabezpecenie lekarskej  prehliadky zamestnavatela pre svojich zamestnancov – s udajmi: meno, priezvisko a termin planovanej prehliadky. Napriek tomu, ze v zozname neeviduje datum narodenia, rodne cislo svojich zamestnancov ani ich zdravotny stav, musi podnikatel pre takyto zoznam vypracovat bezpecnostnu smernicu, bezpecnostne opatrenia, evidenciu IS, pisomne poucit opravnene osoby nakladat so zoznamom, kontrolovat dodrzanie tychto navrhnutych opatreni, vyhotovit o kontrole pisomny zaznam, atď. Pritom ide o sadu udajov, ktore su dnes bezne dostupne na internete (zoznam zamestnancov danej firmy, miesto ich vykonu prace...) Potom je na mieste otázka, aký je prínos takto zákonom definovaných povinností?

Návrh riešenia: 

Zrušiť neprimerane drahé a administratívne náročné opatrenia v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov požaduje, ktoré sú v praxi často bez reálneho prínosu.

Komentáre

Informačný systém osobných údajov je jedným zo základných pojmov, ktorý na účely ochrany osobných údajov definuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Správne poňatie a výklad tohto pojmu má zásadný vplyv na jeho aplikáciu v praxi.
 
Tabuľka vo formáte xls, ktorá slúži na povinné zabezpečenie lekárskej  prehliadky zamestnávateľa pre svojich zamestnancov s údajmi: meno, priezvisko a termín plánovanej prehliadky uvedená žiadateľom tvorí súčasť tzv. personálneho a mzdového informačného systému osobných údajov. To znamená, že z pohľadu zákona sa v tomto prípade nejedná o samostatný informačný systém osobných údajov. Povinnosť vypracovania evidenčného listu alebo prijatia primeraných bezpečnostných opatrení sa tak vzťahuje na informačný systém osobných údajov ako celok, v rámci ktorého je prirodzene potrebné chrániť všetky osobné údaje. Rovnako tak aj poučenie oprávnenej osoby má byť formulované na spracúvanie osobných údajov v personálnom a mzdovom informačnom systéme.
 
Pokiaľ ide o zverejňovanie kontaktných (osobných) údajov zamestnancov v súvislosti s plnením ich pracovných úloh, takúto spracovateľskú operáciu zákon o ochrane osobných údajov umožňuje. Zamestnávateľ však takýmto postupom nemôže narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť svojich zamestnancov.
 
Dňa 15. apríla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane osobných údajov, kde pri zachovaní práv dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov a súkromia došlo aj k zníženiu administratívnej záťaže. Medzi najvýraznejšie zmeny dotýkajúce sa uvedenej otázky možno považovať zúženie rozsahu poučení oprávnených osôb a vypracovanie záznamu k nim, vypustenie prípadov, kedy bolo potrebné vypracovať samostatnú bezpečnostnú smernicu alebo zmenu obyčajnej registračnej povinnosti na oznamovaciu povinnosť a zrušenie jej spoplatnenia. Samozrejme, novela priniesla aj iné zmeny, s ktorými je možné sa oboznámiť v zákone č. 84/2014 Z. z. v spojitosti s novelou vyhlášky č. 117/2014 Z. z., ktorou sa zmenila doplnila vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
 

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
šesť plus = 7
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.