Povinnosti podnikateľov

Schválený
Opis problému: 

Dobrý deň,
podnikatelia majú množstvo povinností, ktoré musia pri svojej činnosti spĺňať a to od základnej registračnej povinnosti, cez daňové, odvodové povinnosti, cez povinnosť napr. dodržiavať technické a iné normy, povinnosti v oblasti požiarnej ochrany, odpadového hospodárstva, ochrany osobných údajov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a mnohé ďalšie až po ochranu spotrebiteľa. Podnikateľov aj za účelom kontroly plnenia povinností navštevujú kontrolóri, ktorí kontrolujú aj také veci, o ktorých podnikatelia nemajú ani tušenie, že by dané povinnosti mali spĺňať a hoci podnikateľ sa snaží dodržiavať predpisy a mať všetko v poriadku, ak kontrolór chce, vždy nejaké pochybenie nájde.
Hoci neznalosť zákona neospravedlňuje, podnikateľ musí vedieť, ktorými predpismi sa má riadiť a nie každý podnikateľ má právnické vzdelanie, aby si bol schopný vyhľadať všetky povinnosti v zákonnoch a problém je, že aj samotní právnici majú problém sa v spleti neustále sa meniacich zákonov orientovať a ani samotní právnici nepoznajú všetky zákonné povinnosti, ktoré by mal konkrétny podnikateľ spĺňať.
Je možné, aby ministerstvo hospodárstva vydalo nejakú súhrnnú brožúru, ktorá sa bude vždy po zmene daného predpisu aktualizovať alebo aby zriadilo web, na ktorom budú uvedené prehľadne všetky aktuálne povinnosti podnikateľa, od začiatku čo musí osoba fyzická či právnická splniť, počnúc založením živnosti, alebo spoločnosti, cez registračné povinnosti na daňovom úrade, štatistickom úrade, cez všetky registračné a oznamovacie povinnosti na zdravotnej a sociálnej povinnosti, čo treba platiť - odvody, dane, čo musí splniť podnikateľ ako zamestnávateľ, aké normy treba splniť pri vykonávaní určitej činnosti, aké ďalšie povinnosti musí splniť v prevádzke - napr. označiť prevádzku údajmi, rôznymi výstražnými, či oznamovacími tabuľkami, aké školenia musia mať zamestnanci, aké certifikáty (napr. váhy,meradlá), aké revízne správy (kotol, komín, elektrina, plyn), aké projekty, posudky  (požiarny projekt...) a iné povinnosti (hygiena - regionálny úrad verej.zdravotníctva), bezpečnostné projekty - ochrana osobných údajov, kamerový systém ....
Je toho veľmi veľa a nie sme schopní sa v tom orientovať, čo všetko musíme spĺňať.
Ďakujem za pochopenie.

Návrh riešenia: 

Zriadenie a pravidelné aktualizovanie informačného webu , prípadne aj pravidelné vydávanie informačnej brožúry - po každej zmene zákona, vyhlášky,
ktorý by bol prehľadný podľa určitého typu podnikania :
Jedna časť by uvázala základné povinnosti spoločné pre všetkých podnikateľov a ďalšia špecifická časť by uvádzala osobitné povinnosti pre jednotlivé druhy podnikania a odkaz na dotknuté úrady,
napr. ak by som chcela podnikať v oblasti reštaurácie a hotelierstvo, vo všeobecnej časti si  nájdem čo potrebujem na podnikanie všeobecne - založenie živnosti, sro, registrácia, daňové, odvodové povinnosti, zamestnanci, hygiena, BOZP všeobecne a v osobitnej časti povinnosti - BOZP osobitne, ochrana spotrebiteľa - konkrétne povinnosti pre danú oblasť.
Návrh zriadenia informačného webu sa týka všetkých oblastí podnikania a uľahčil by podnikateľom prístup k podnikaniu a upozornil by ich aké povinnosti majú spĺňať.

Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
mínus 8 = 1
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.