Zvýšenie limitu na povinné overovanie účtovnej závierky audítorom na úroveň minimálnych požiadaviek EU

Zamietnutý
Opis problému: 

 

Hranica pre povinné overovanie účtovnej závierky audítorom je podľa zákona o účtovníctve v SR nastavená oveľa prísnejšie je požiadavka EU, čo spôsobuje zvýšené administratívne zaťaženie podnikateľov, ktorý musia platiť audítorským spoločnostiam za audit, aj keď ho nepotrebujú a nechcú.  

 

Ak by boli limity nastavené podľa minimálnych požiadaviek EU, počet firiem, ktoré by mali povinnosť audítorom overenú účtovnú závierku by sa znížil o cca dve tretiny. 

Návrh riešenia: 

 

Zmierniť  kritériá v § 19 zákona o účtovníctve na úroveň minimálnych požiadaviek EU.

Zodpovedajúci zákon: 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Oblasť legislatívy: 
Všeobecne – všetky oblasti podnikania
Poznámka: 
MF SR upravilo kritéria pre vznik povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Uznesenie vlády SR č. 418/2013 zo dňa 14.8.2013 kritéria celkovej sumy majetku a čistého obratu navýšilo o 50%. Návrh zákona postupuje do NR SR.
Návrh zákona NR SR schválila dňa 17.10.2013 s pozmeňovacím návrhom na vypustenie bodu týkajúceho sa kritérií pre vznik povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Stanovisko NR SR k vypusteniu vyššie uvedeného bodu: Jedným z nástrojov boja proti daňovým únikom je aj vhodné zabezpečenie externej kontroly účtovných závierok formou štatutárneho auditu. Nie je preto vhodné zvyšovať hranice pre počet subjektov, ktoré by sa mali tomuto režimu kontroly vymykať. V období, kedy dochádza k reštrukturalizáciám podnikov, je vhodné zabezpečiť správnosť overovania účtovných závierok, v čo najvyššej miere a tým zabezpečiť znižovanie chybovosti vykazovaných informácii.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
šesť plus = 9
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.