Zvýšenie hranice pre dohľad nad ochranou osobných údajov

Vyriešený
Opis problému: 

 

Každý podnik zamestnávajúci viac ako 5 zamestnancov má podľa zákona o ochrane osobných údajov povinnosť ustanoviť a vyškoliť osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov. 

 

Pre malé firmy je splnenie tejto povinnosti problematické, napr. v prípade ak zamestnávajú len výrobných pracovníkov. Vzhľadom na objem a agendu spracúvaných údajov v malých firmách ide o zbytočnú byrokraciu.

Návrh riešenia: 

Zvýšiť hranicu počtu zamestnancov, od ktorého je firma  povinná poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, napr. na 50 zamestnancov.

Poznámka: 
Podnet vyriešený prijatím zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Aby vôbec bolo možné „vytvoriť“ zodpovednú osobu je potrebné, aby boli splnené viaceré zákonné požiadavky. Najzákladnejšou požiadavkou je existencia povinnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa písomne poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktoré spracúva. Túto povinnosť majú iba tí prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb.
Oprávnenou osobou je v podstate každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, ktoré sú spracúvané v informačných systémoch jej zamestnávateľa. Zamestnávateľom oprávnenej osoby môže byť prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. Postavenie oprávnenej osoby vznikne dňom jej poučenia (bližšie pozri § 21 zákona). Oprávnenou osobou môžu byť okrem zamestnancov aj osoby, ktoré vykonávajú pre zamestnávateľa závislú prácu aj na základe dohôd mimo pracovného pomeru (napr. brigádnici, študenti), ale aj osoby, ktoré vykonávajú absolventskú prax. Hoci má zodpovedná osoba zároveň aj postavenie oprávnenej osoby nemusí byť zamestnancom, tzn. že môže pochádzať aj z externého prostredia a výkon funkcie zodpovednej osoby je tak možné aj na základe odplatného alebo bezodplatného zmluvného vzťahu s akoukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na výkon funkcie zodpovednej osoby.
Povinnosť písomne poveriť zodpovednú osobu sa bude týkať najmä tých prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac ľudí v administratíve, keďže oprávnené osoby sú najčastejšie zamestnanci, ktorí v rámci pracovnej náplne spracúvajú aj osobné údaje na rôzne účely (napr. personálno-mzdové, účtovné, rôzne evidenčné atď.).
Dobrovoľné poverenie zodpovednej osoby, teda iné poverenie ako na základe splnenia zákonnej povinnosti uloženej na základe § 23 ods. 2 zákona nie je možné.

Komentáre

Suhlasim s navrhom, ze teba zvysit hranicu stanovenia zodpovednejnosoby na 50 zamestnanov. Zakon musia dodrziavat samozrejme ajnzamestnavatelia s mensim poctom zamestnancov, ale osobitne zvysovanie nakladov je neproduktivne. 
 

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
štyri plus = 13
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.