zlucenie triplexneho podavania vykazov

Vyriešený
Opis problému: 

Kazdy Internet service provider na Slovensku je povinny zo zakona podavat vykaz o pocte zakaznikov a poskytovanych sluzbach Telekomunikacnemu uradu SR, tie iste udaje ziada aj VUS (vyskumny ustav spojov) a do tretice ich ziada aj Statisticky urad!
 
 
 
dakujem
 
Stefan Gazo
ISPER,s.r.o.

Návrh riešenia: 

navrhovane riesenie : raz za pol roka podavat vykaz iba statistickemu uradu a od neho si to preberie kazda institucia. tvar vykazu by vzisiel z dohody medzi vsetkymi zainteresovanymi instituciami..

Oblasť legislatívy: 
J Informácie a komunikácia
Poznámka: 
Stanovisko MDVRR SR a ŠÚ SR, 22. 5. 2013: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) vykonáva prostredníctvom Výskumného ústavu spojov (ďalej len VÚS) zber štatistických údajov podľa schváleného Programu štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=362 Podľa uvedeného programu ministerstvo prostredníctvom VÚS zbiera: • FET (MDVRR SR) 1-01 Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch (v programe na str. 253) • EKSS (MDVRR SR) 1-02 Polročný výkaz o elektronických komunikačných sieťach a službách (v programe na str. 254) Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zbiera tiež údaje podľa uvedeného programu. Z Programu štátnych štatistických zisťovaní vyplýva, že ŠÚ SR zbiera údaje z oblasti telekomunikácií prostredníctvom nasledujúcich výkazov: • Ceny IKaP 5-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti pôšt a telekomunikácií • IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciách a v komunikáciách. ŠÚ SR pri schvaľovaní formulárov FET a EKSS posudzuje, či existujú duplicity s inými výkazmi. Z uvedeného vyplýva, že zber údajov zabezpečovaný MDVRR SR je koordinovaný so ŠÚ SR a podložený príslušnou legislatívou. Telekomunikačný úrad SR (ďalej len TÚ SR) zbiera údaje podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov okrem iného na štatistické účely (§40, ods. 3e) a na účely analýzy relevantných trhov (§40, ods. 3f). Štatistické zisťovanie vykonáva TÚ SR v rámci svojej pôsobnosti mimo Programu štátnych štatistických zisťovaní a zákona č. 540/2011 Z.z o štátnej štatistike, za účelom plnenia svojich úloh ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií. Zisťovanie a zhromažďovanie informácií a údajov, ktoré vykonáva TÚ SR, nie je súčasťou štátnej štatistiky SR. TÚ SR potrebuje pri zbere údajov určitý stupeň flexibility, aby mohol pružne reagovať na situáciu na konkrétnom relevantnom trhu a tomu prispôsobiť aj rozsah a charakter zbieraných informácií. Vzhľadom na to nie je možné zber údajov v plnom rozsahu centralizovať ani zjednotiť rozsah zbieraných údajov. Je tiež potrebné zohľadniť, že podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je možné poskytovať dôverné štatistické údaje tretím subjektom iba s písomným súhlasom spravodajskej jednotky (podnik, ktorý poskytol údaje).

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
krát 4 = 4
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.