Zrušiť duplicitu registrácie firmy na Živnostenskom úrade aj Okresnom súde

Vyriešený
Opis problému: 

Nevidím žiadel logický dôvod, prečo sa musí každá sro registrovať aj na ŽR aj na OR. 

Návrh riešenia: 

Zrušiť jednu alebo druhú povinnosť

Poznámka: 
Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.6.2010) sa zriadili jednotné kontaktné miesta (JKM) v sieti živnostenských úradov v rozsahu služieb upravených v § 66ba predpisu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Cez JKM je od 1.6.2010 je možné realizovať zároveň aj zápis do obchodného registra.
JKM v praxi znamená pre vznik právnických osôb faktické, teda technické spojenie pôsobnosti oboch „registračných“ orgánov, keďže došlo k prepojeniu osobitných procedúr podnikateľov, ktoré im vyplývajú z regulačných rámcov živnostenského zákona a zákona o obchodnom registri do jedného procesného postupu prostredníctvom novo konštituovaného a fungujúceho inštitútu JKM. Z hľadiska záujmov založenej právnickej osoby, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra je už reálne zabezpečený účel odstránenia súbehu regulačných procedúr, ako ich ustanovuje živnostenský zákon, zákon o obchodnom registri a s ním súvisiace osobitné predpisy. Zároveň je odstránené aj duplicitné plnenie oznamovacej povinnosti zmenených údajov pri právnických osobách – podnikateľoch, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, čím došlo vo vzťahu k ním ku skompletizovaniu významu JKM.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 3 = 8
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.