Otvorený a naplnený katasterportál

Vyriešený
Opis problému: 

Býva problém s rýchlim generovaním výpisov LV.
Množstvo katastrálnych máp nedostupných.

Návrh riešenia: 

Uviesť do prevádzky pripravovaný katastrálny portál s naplnením katastrálnych máp s možnosťou rýchleho generovania LV.

Poznámka: 
stanovisko ÚGKK SR, 4.9.2013: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ďalej len „Úrad“) si uvedomuje niektoré technické problémy prevádzky Katastrálneho portálu (ďalej len „KaPor“) pre verejnosť. Tieto sú poplatné dobe zadania a realizácie riešenia portálu – 02/2004 – platený portál, od 1.9.2007 - bezplatný portál (viď http://www.ness.com/sk-SK/Industries/Public-Sector/Documents/CS_Cadastre_sk_final.pdf).Technické vybavenie použité na budovanie katastrálneho portálu (rok 2004) bolo navrhnuté pre podstatne menší rozsah klientov (rádovo v tisíckach) ako je v súčasnosti. KaPor bol vybudovaný ako platený portál. Zmenou legislatívy (rok 2008) sa stal bezplatný, pričom technické vybavenie sa nemenilo. Z uvedeného dôvodu boli prijaté opatrenia na zvládnutie záťaže KaPor-a, a teda zabráneniu preťaženia a celkovej nefunkčnosti KaPor-a. Jedným z opatrení je obmedzenie hromadného vyhľadávania a zobrazovania údajov (teda aj tvorba výpisov z LV) na katastrálnom portáli pre širokú verejnosť. Pre správnu činnosť mapovej časti KaPor-a je potrebné mať nainštalovaný produkt Autodesk Map Guide Viewer. Podľa stránky výrobcu uvedeného software, je tento produkt možné použiť s nasledovnými internetovými prehliadačmi a operačnými systémami: • Netscape Navigator/Communicator for Solaris • Internet Explorer with Java Plug-In for Windows (overená funkčnosť s IE6, IE7 ,IE8, IE9 a IE10 – všetky prehliadače v 32 bit-ovej verzii ) • Safari with Java Plug-In for Mac OS X version 10.4.x Iné alternatívy – použitia iných internetových prehliadačov a operačných systémov - momentálne neexistujú. (Zdroj: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=9454886&linkID=9242099
Úrad v súčasnosti pripravuje úplne novú aplikáciu v rámci projektu Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktorá bude prístupná pre všetkých klientov prostredníctvom webových služieb. Predpokladaný termín spustenia novej aplikácie je koniec roka 2014. Z uvedeného dôvodu úrad vykonáva na katastrálnom portáli minimálne úpravy zabezpečujúce jeho prevádzku v rozsahu doterajšej funkčnosti a zvládnutie jeho vyššej záťaže rieši len využitím súčasnej techniky a optimalizáciou procesov.“
Čo sa týka zobrazovania katastrálnych máp na KaPor-e,zatiaľ nie sú vo všetkých katastrálnych územiach na Slovensku spracované VKM – či už číselné alebo nečíselné, ďalším kritériom je ich kvalita vyhotovenia (v zmysle predpisov, či smerníc).

Komentáre

V prvom rade pri Katasterportali sa naskyta otazka, preco nie je standardizovany? K mapovym podkladom sa da pristupovat jedine s prehliadacom Internet Explorer, ktory ma dnes uz ani nie tretinovy podiel na trhu.

Pridať komentár

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
plus 4 = 10
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.