Pridať komentár

Predmetná otázka v úvode poníma agendu ochranu osobných údajov ako celok, avšak v neskoršom výklade je venovaná už len poučeniam a vypracovávaniu záznamov k nim. Hlavným cieľom zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je zabezpečiť ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, nie zaťažovať prevádzkovateľov administratívou a zvyšovať im tak náklady v spojitosti s vypracovaním poučení oprávnených osôb.
 
V tejto súvislosti dňa 15. apríla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane osobných údajov, kde pri zachovaní práv dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov a súkromia došlo aj k zníženiu administratívnej záťaže vo vzťahu k poučeniam oprávnených osôb a vypracovávania záznamov k nim.
 
Novelou zákona sa zúžil rozsah poučenia a doplnili sa možnosti, v akej podobe je prevádzkovateľ oprávnený evidovať záznam o poučení; písomná forma bola nahradená hodnoverným preukázaním splnenia tejto povinnosti zo strany prevádzkovateľa. Zároveň, rovnako ako tomu bolo aj predtým, je priestor na plnenie tejto povinnosti vo vzťahu k viacerým oprávneným osobám s rovnakými, resp. obdobnými pracovnými úlohami, formou jedného spoločného poučenia a záznamu o poučení.
 
Novela priniesla aj iné zmeny, s ktorými je možné sa oboznámiť v zákone č. 84/2014 Z. z. v spojitosti s novelou vyhlášky č. 117/2014 Z. z., ktorou sa zmenila doplnila vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.
CAPTCHA
Bezpečnostná otázka (kvôli spamom). Vyriešte jednoduchú matematickú rovnicu a výsledok napíšte do prázdneho políčka.
sedem plus = 8
Vyriešte matematickú otázku a výsledok zapíšte v číselnom formáte.